Podatki

W ramach usług doradztwa podatkowego zapewniamy kompleksową obsługę osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT) , podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, innych zobowiązań i należności publicznoprawnych, w tym zwłaszcza:

  • świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego dla firm i osób fizycznych,
  • udzielanie porad oraz sporządzanie analiz i opinii w sprawach podatkowych,
  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
  • reprezentowanie oraz wsparcie merytoryczne i proceduralne Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej (kontrole i postępowania podatkowe), sądami administracyjnymi oraz w toku egzekucji administracyjnej,
  • sporządzanie wymaganej przepisami prawa podatkowego dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form opodatkowania oraz form prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opracowywanie efektywnych podatkowo struktur wynagradzania,
  • inne, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta,
  • zwrot podatku i zasiłki z zagranicy.


Kontakt

Marcin Sarnowski

Tel. 609 773 703
marcin.sarnowski@kpda.com.pl