Marcin Sarnowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu na listę 11813), prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego w Chojnicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii radcy prawnego i kancelariach doradców podatkowych na rynku lokalnym oraz podczas zatrudnienia w dziale podatkowym firmy doradczej z grupy tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie był członkiem zespołu ds. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zespołu ds. postępowań podatkowych, wykonując czynności doradztwa podatkowego na rzecz członków zarządów i kluczowych pracowników międzynarodowych korporacji (w tym zwłaszcza pracowników delegowanych), na rzecz osób o wysokich dochodach oraz na rzecz szeregu spółek polskich i zagranicznych.

Zna biegle język angielski. Jest autorem artykułów i komentarzy prasowych o tematyce podatkowej oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych („Gazeta Prawna”, „Manager Magazin”, „Personel i Zarządzanie”).

Tel. 609 773 703
marcin.sarnowski@kpda.com.pl