Grażyna Sarnowska

Prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wpisana na listę radców prawnych pod nr Bd-243.

Od 1992 r. prowadzi działalność na własny rachunek, w formie kancelarii prawnej z siedzibą w Chojnicach, w ramach której świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych (sporządzanie opinii prawnych, udzielania porad prawnych, prowadzenie konsultacji i negocjacji, reprezentowanie klientów w sprawach sądowych i egzekucyjnych).

Do jej klientów należy szereg firm i osób fizycznych.

Tel./fax: 52 397 08 74
grazyna.sarnowska@kpda.com.pl