Doradztwo biznesowe

Do oferowanych usług doradczych należą:

  • wycena przedsiębiorstw,
  • przeprowadzanie analiz i raportów finansowych,
  • sporządzanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • sporządzanie biznesplanów,
  • wydawanie opinii w sprawach bilansowych i podatkowych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Kontakt

Przemysław Zieliński

Tel. 509 476 400
przemyslaw.zielinski@kpda.com.pl